Inženýrská činnost

zajišťuje kompletní servis investorům i dodavatelům staveb v přípravné fázi, v rámci realizace a při kolaudaci stavebních projektů

1. V přípravě stavby:

 • zajištění průzkumů, posudků a geodetických prací pro zpracování projektové dokumentace
 • zajištění projektové dokumentace dle zadání investora a jejího projednání s příslušnými orgány
 • zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a sousedů
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

 

2. V průběhu stavby - činnost technického dozoru

investora (TDI):

 • kontrola realizace stavby s projektovou dokumentací
 • zastupování investora při jednání s orgány státní správy a dodavateli stavby
 • kontrola ceny stavby, kvality provedených prací a plnění harmonogramu stavby

 

3. Po ukončení stavby:

 • zajištění kolaudačního rozhodnutí
 • zajištění zkušebního provozu včetně jeho vyhodnocení
 • kontrola plnění garancí zhotovitele stavby

 

4. Poradenství v investiční výstavbě

 • k stavebnímu záměru investora
 • k umístění stavby na pozemku
 • k stavebním technologiím
 • k výběru dodavatele stavby

 

5. Legalizace staveb a zajištění povolení změn

v užívání staveb

 

6. Zajištění vynětí ze zemědělského půdního fondu

(ZPF), lesního půdního fondu (LPF) a dopravního

řešení stavby

 

7. Poradenská, konzultační a majetkoprávní činnost